Foto B løkken

I Norge finnes det 47 nasjonalparker, hvorav 40 ligger i fastlands-Norge og 7 på Svalbard.

I Norge regnes nasjonalpark for en middels streng verneform, et svakere vern er landskapsvernområde, mens et strengere vern kalles naturreservat. I motsettning til landskapsvernområder og naturreservater så er nasjonalparker av betydelig størrelse. Nasjonalparker kan omfatte store fjellområder, øyer og daler. I følge naturvernloven skal en nasjonalpark hovedsaklig bestå av statsgrunn.

Norges første nasjonalpark var Rondane Nasjonalpark som ble opprettet i 1962. Frem til juni 2018 har fastlands-Norge et sammla areal av nasjonalparker på 25000 kvardratkilometer, 7% av fastlandet mens Svalbard har 14500 kvadratkilometer, 24% av øya.